Fit Cake – od testera do ambasadora

Wprowadziliśmy innowacyjny program, którego celem jest nie tylko utrzymanie najwyższych standardów jakości, ale także przekształcanie anonimowych testerów w autentycznych ambasadorów marki. Program stanowi kamień milowy w dążeniu do doskonałości, obejmując ponad 80 punktów w całej Polsce.

W ramach programu, anonimowi testerzy, zwani również tajemniczymi klientami, odgrywają kluczową rolę w ocenie każdej lokalnej jednostki Fit Cake. Zadaniem testerów jest nie tylko sprawdzanie standardów produkcji i sprzedaży, ale także ocena atmosfery w kawiarni, czystości, jakości obsługi oraz smaku podawanych dań. Miesięcznie odbywa się od 20 do 70 takich wizyt.

Program Fit Cake kładzie nacisk na bezpośrednią rekomendację i zaufanie społeczności. Zrozumienie, że największy wpływ na decyzje zakupowe wywierają rekomendacje znajomych, stanowi kluczową inspirację do angażowania lokalnych testerów. Fit Cake identyfikuje wśród nich osoby, które nie tylko dostarczają obiektywne opinie na temat produktów, ale również spontanicznie dzielą się pozytywnymi wrażeniami związanych z marką.

Lokalni testerzy stają się naturalnymi ambasadorami Fit Cake, propagując smakowite doznania i korzyści zdrowotne oferowanych deserów. To właśnie ich entuzjazm i autentyczność wpływają na zwiększenie świadomości marki i przyciągają nowych klientów.

Program tajemniczych klientów pozwala szybko zidentyfikować potencjalne problemy i wprowadzić usprawnienia. Mamy ujednolicone i wypracowane procedury produkcji i sprzedaży, ale równie ważny jest wiarygodny system kontroli i podnoszenie standardów. Dzięki testowi można te kwestie szybko poprawić.

Wyniki testów wykazały, że Fit Cake wyróżnia się przede wszystkim jakością swoich produktów. Testerzy niemal zawsze przyznają maksymalne oceny w tej kategorii. Jednakże, istnieją obszary do poprawy, głównie związane z obsługą klienta.

Fit Cake aktywnie reaguje na sugestie tajemniczych klientów, co prowadzi do konkretnych usprawnień i modernizacji. Przykładowo, wprowadzenie słodzika erytrytolu do asortymentu prozdrowotnego było rezultatem sugestii jednego z testerów. Ponadto, program pozwolił zidentyfikować problem z nazwą jednego z deserów, co skutkowało wzrostem sprzedaży po powrocie do oryginalnej nazwy.

Fit Cake planuje rozwijać program i współpracować z coraz większą liczbą anonimowych testerów i tym samym pozyskać jeszcze większą rzeszę ambasadorów. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie mogą skontaktować się z centralą w Białymstoku. Dzięki temu Fit Cake zamierza utrzymać najwyższe standardy jakości w dynamicznie rozwijającej się sieci kawiarni.

Program ambasadorski Fit Cake stanowi nie tylko innowacyjny krok w zakresie kontroli jakości, ale również świadczy o zaangażowaniu marki w budowanie relacji z lokalnymi społecznościami. Fit Cake pragnie nie tylko dostarczać doskonałych smaków, ale także budować zaufanie i pozytywne doświadczenia klientów, które przekładają się na trwałe relacje i lojalność wobec marki.

Inne artykuły